דירות

No Records Found

קומה 3 דירה 21 – דירה מסוג B
פנים: 160m²
מרפסת\גינה: 22m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  10,713,761 ILS
קומת קרקע דירה 7 – דירה מסוג B1-GAN
פנים: 226m²
מרפסת\גינה: 112m²
חדרים: 3
אמבטיות: 3
מחיר:  12,000,000 ILS
קומה 4 דירה 31 – דירה מסוג B1
פנים: 159m²
מרפסת\גינה: 22m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  10,775,000 ILS
קומת קרקע דירה 5 – דירה מסוג B-GAN
פנים: 230m²
מרפסת\גינה: 126m²
חדרים: 3
אמבטיות: 3
מחיר:  13,000,000 ILS
קומת קרקע דירה 1 – דירה מסוג E-GAN
פנים: 174m²
מרפסת\גינה: 116m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  11,247,314 ILS
קומה 1 דירה 8 – דירה מסוג E
פנים: 118m²
מרפסת\גינה: 11m²
חדרים: 4
אמבטיות: 3
מחיר:  7,029,874 ILS
קומת קרקע דירה 4 – דירה מסוג A-GAN
פנים: 263m²
מרפסת\גינה: 109m²
חדרים: 4
אמבטיות: 4
מחיר:  14,500,000 ILS