דירות

No Records Found

קומה 3 דירה 21 – דירה מסוג B
פנים: 160m²
מרפסת\גינה: 22m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  10,507,727 ILS
קומה 3 דירה 23 – דירה מסוג B2
פנים: 159m²
מרפסת\גינה: 22m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  10,447,844 ILS
קומה 4 דירה 31 – דירה מסוג B1
פנים: 159m²
מרפסת\גינה: 22m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  10,567,264 ILS
קומת קרקע דירה 5 – דירה מסוג B-GAN
פנים: 230m²
מרפסת\גינה: 126m²
חדרים: 3
אמבטיות: 3
מחיר:  12,750,000 ILS
קומת קרקע דירה 7 – דירה מסוג B1-GAN
פנים: 226m²
מרפסת\גינה: 112m²
חדרים: 3
אמבטיות: 3
מחיר:  11,686,158 ILS
קומה 2 דירה 16 – דירה מסוג E1
פנים: 118m²
מרפסת\גינה: 11m²
חדרים: 4
אמבטיות: 3
מחיר:  6,639,599 ILS
קומת קרקע דירה 1 – דירה מסוג E-GAN
פנים: 174m²
מרפסת\גינה: 116m²
חדרים: 5
אמבטיות: 3
מחיר:  11,031,019 ILS
קומה 1 דירה 8 – דירה מסוג E
פנים: 118m²
מרפסת\גינה: 11m²
חדרים: 4
אמבטיות: 3
מחיר:  6,894,684 ILS
קומה 3 דירה 24 – דירה מסוג E
פנים: 118m²
מרפסת\גינה: 11m²
חדרים: 4
אמבטיות: 3
מחיר:  6,757,776 ILS
קומת קרקע דירה 4 – דירה מסוג A-GAN
פנים: 263m²
מרפסת\גינה: 109m²
חדרים: 4
אמבטיות: 4
מחיר:  12,763,948 ILS
קומה 4 דירה 32 – דירה מסוג E1
פנים: 118m²
מרפסת\גינה: 11m²
חדרים: 4
אמבטיות: 3
מחיר:  6,898,270 ILS